Betekenis van de familienaam Cuyx

Betekenis naam

De naam Cuyx is afkomstig van het Middelnederlandse woord kuuc, wat goochelaar betekent. Het is dus een bijnaam of een beroepsnaam.

Vormvarianten

Kuyk, Keuk, Kuyks, Kuykx, Kuyckx, Kuik, Cuk, Cuick, Cuykx, Cuyckx, Cuyck, Cuycks, Cux, Ceukx, Ceux, Kux.

Oudste vindplaats

1308: Ingelberti Chux

Verspreiding (in België)

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.