Wat is Belgisch-Nederlands?

Belgisch-Nederlands

Belgisch-Nederlands

Belgisch-Nederlands is geen tussentaal en geen dialect. Belgisch-Nederlands is het stukje van de standaardtaal dat typisch is voor het zuidelijke deel van het taalgebied. Het gaat over woorden en uitdrukkingen die door de meeste mensen als goed Nederlands worden aangevoeld, ook als ze weten dat die niet gebruikelijk zijn in het noorden. Vaak is er immers geen echt alternatief, of wordt het noordelijke alternatief als te vreemd aangevoeld. Bij sommige uitdrukkingen of recente woorden besef je als Vlaming pas dat ze Belgisch-Nederlands zijn als een Nederlander zegt: ‘Hee, dat kennen wij niet.’ Hetzelfde verhaal geldt overigens voor het omgekeerde, het Nederlands-Nederlands. Dat bestaat natuurlijk ook.

En wat doe ik hier nu mee?

  • De Atlas van de Nederlandse standaardtaal maakt de geografische variaties binnen de standaardtaal zichtbaar. Via sommige mini-onderzoekjes breng ik in kaart welke woorden en woordcombinaties in welk deel van het taalgebied gebruikelijk zijn. Die kaarten vind je terug in de Atlas, die ik voortdurend zal aanvullen.
  • Ik breng verslag uit van de resultaten van de mini-onderzoekjes. Niet alleen van degene die een of meerdere kaarten opleverden voor de Atlas, maar ook van alle andere taalonderzoeken. De lijst van de behandelde woorden en uitdrukkingen met een BE-NL-verschil vind je hieronder.
  • Taaladvies vragen we allemaal wel eens, zeker als we professioneel met taal bezig zijn. Maar hoe komen die taaladviezen eigenlijk tot stand? En wat doe je als twee bronnen elkaar tegenspreken? Een overzichtje van de taaladviesdiensten in het Nederlandse taalgebied en hun verhouding tot elkaar.
  • In de zomer van 2015 verscheen het boek Typisch Vlaams van Ludo Permentier en Rik Schutz. Dat boek belicht een aantal eigenheden van het Belgisch-Nederlands. Een heel aangenaam en interessant boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de standaardtaal in België. Hier vind je mijn uitgebreide recensie van het boek.

Als je meer informatie wil over het Belgisch-Nederlands of over de standaardtaal in het algemeen, of als je me het verhaal over de taaladviesdiensten of de mini-onderzoekjes zelf wil laten vertellen, neem dan contact op via het formulier.

Lijst BE-NL

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.