Taalvariatie in het Nederlands van België

Taalvariatie is een heel breed begrip. Het omvat de variatie binnen de woordenschat, grammatica en uitspraak. Het gaat over dialecten, regionaal taalgebruik en geografische variatie binnen de standaardtaal. Maar variatie vind je ook in de evolutie van de taal doorheen de tijd. Oudnederlands, Middelnederlands, Nieuwnederlands, het zijn allemaal varianten van hèt Nederlands. En dan mogen we de sociale varianten niet vergeten. Vaktalen, groepstalen en jongerentaal dragen elk hun steentje bij tot de rijkdom van de taal.

Op deze plek focus ik me op geografische variatie, en zijdelings op historische variatie. Wat is de verhouding tussen dialecten, regiolecten en standaardtaal? Wat is Belgisch-Nederlands, en wat is tussentaal? En wat is het verhaal achter al die woorden en varianten? De verspreiding van geografische varianten voor uiteenlopende begrippen en taaluitingen kun je zelf bekijken in de Atlas van de Nederlandse spreek- en standaardtaal. Wil je zelf graag meewerken aan de uitbreiding van die atlas. Schrijf je dan in als respondent voor nieuwe Mini-onderzoekjes.

Als je eens een avondje gezellig wil praten over taal, taalvarianten en dialecten, of je wil weten wie bepaalt wanneer een woord standaardtaal is, neem dan contact met me op via het contactformulier.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.