Websites over taalvariatie

Andere websites over taalvariatie, lexicografie en etymologie in België en Nederland

Algemeen Nederlands vroeger en nu

Het Woordenboek van de Nederlandsche Taal online, samen met de aanverwante woordenboeken. Een overzicht van de Nederlandse en Friese woordenschat van het vroegste verleden tot 1976.
Het Algemeen Nederlands Woordenboek: een woordenboek dat de actuele Nederlandse woordenschat uit Nederland en België beschrijft voor de periode 1976-2019.
Andere databanken bij het Instituut voor Nederlandse Taal
Van Dale: Gratis online verklarend woordenboek en vertaalwoordenboeken.

Belgisch-Nederlands

Vlaams woordenboek: Databank met woorden en uitdrukkingen die wel gebruikelijk zijn in het Nederlands in België, maar die niet tot de standaardtaal behoren. Privé-initiatief.
Taaldatabank van GentVertaalt: Databank met een overzicht van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Netwerkinitiatief.

Streektalen

Het dialectloket: een website over dialecten en taalvariatie, met veel achtergrondinformatie, honderden dialectopnames, taalkaarten, video’s en educatief materiaal.
De Woordenbank: bevat alle belangrijke dialectwoordenboeken uit Nederlandstalig België. Je kan er op verschillende manieren in rondsnuisteren.
De eWND: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (Meertens Instituut) bevat de belangrijke dialectwoordenboeken uit Nederland.
De Dialectenbank: bevat honderden uren geluidsmateriaal voor de dialecten uit Nederland en daarbuiten.
Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten: De databank met alle gegevens uit dit regionale woordenboek.
Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten: De databank met alle gegevens uit dit regionale woordenboek.
Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: De databank met alle gegevens uit dit regionale woordenboek.
De Kaartenbank: Databank met alle kaarten van het Meertens Instituut digitaal beschikbaar. Bestaat voor het grootste gedeelte uit dialectkaarten. Meertens Instituut.

Etymologie

De etymologiebank: Databank met informatie uit de belangrijkste etymologische woordenboeken van het Nederlandse taalgebied.
De uitleenwoordenbank: Databank met Nederlandse woorden die in andere talen zijn overgenomen.

Instituten en organisaties

De Taalunie: De beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal.
Het Genootschap Onze Taal: De grootste taalvereniging van Nederland (en België).
Het Instituut voor de Nederlandse Taal: De Schatkamer van de Nederlandse taal.
Het Meertens Instituut: Onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: Vereniging ter bevordering van de Vlaamse cultuur en literatuur.
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: De redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen).

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.