Websites over taalvariatie

Andere websites over taalvariatie, lexicografie en etymologie in België en Nederland

Algemeen Nederlands vroeger en nu

Het Woordenboek van de Nederlandsche Taal online, samen met de aanverwante woordenboeken. Een overzicht van de Nederlandse en Friese woordenschat van het vroegste verleden tot 1976. Instituut voor Nederlandse Lexicografie.
Het Algemeen Nederlands Woordenboek: een woordenboek dat de actuele Nederlandse woordenschat uit Nederland en België beschrijft voor de periode 1976-2019. Instituut voor Nederlandse Lexicografie.
Andere databanken bij het Instituut voor Nederlandse Lexicografie
Van Dale: Gratis online verklarend woordenboek en vertaalwoordenboeken.

Belgisch-Nederlands

Vlaams woordenboek: Databank met woorden en uitdrukkingen die wel gebruikelijk zijn in het Nederlands in België, maar die niet tot de standaardtaal behoren. Privé-initiatief.
Taaldatabank van GentVertaalt: Databank met een overzicht van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Netwerkinitiatief.

Streektalen

Het dialectloket: een website over dialecten en taalvariatie, met veel achtergrondinformatie, honderden dialectopnames, taalkaarten, video’s en educatief materiaal.
De Woordenbank: bevat alle belangrijke dialectwoordenboeken uit Nederlandstalig België. Je kan er op verschillende manieren in rondsnuisteren.
De eWND: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (Meertens Instituut) bevat de belangrijke dialectwoordenboeken uit Nederland.
De Dialectenbank: bevat honderden uren geluidsmateriaal voor de dialecten uit Nederland en daarbuiten.
Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten / Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten: De databank met alle gegevens uit deze twee grote regionale woordenboeken. Algemene Woordenschat.
De Kaartenbank: Databank met alle kaarten van het Meertens Instituut digitaal beschikbaar. Bestaat voor het grootste gedeelte uit dialectkaarten. Meertens Instituut.
ReWo: De oude site van de Regionale Woordenboeken. Wordt niet meer bijgewerkt. Bevat onder meer sprekende dialectkaarten.

Etymologie

De etymologiebank: Databank met informatie uit de belangrijkste etymologische woordenboeken van het Nederlandse taalgebied. Meertens Instituut.

Instituten en organisaties

De Taalunie: De beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal.
Het Genootschap Onze Taal: De grootste taalvereniging van Nederland (en België).
Het Instituut voor Nederlandse Lexicografie: De Schatkamer van de Nederlandse taal.
Het Meertens Instituut: Onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: Vereniging ter bevordering van de Vlaamse cultuur en literatuur.
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: De redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen).

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.