Privacyverklaring

Over mij

Ik ben Miet Ooms, eigenaar van de website Taalverhalen, en ik stel alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers van mijn website en de respondenten van mijn vragenlijsten in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt, en hoe die gegevens worden beveiligd.

Ik fungeer zo als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt mij bereiken via het contactformulier op mijn website of via e-mail op miet@webred.be.

Privacy van de website (taalverhalen.be)

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing. Voor de gegevens die verzameld worden om de nieuwsbrieven te versturen, geldt het privacybeleid van Mailchimp.

Gegevens van lezers en respondenten

De verwerking van uw persoonsgegevens

Voor Taalverhalen verzamel, bewaar en gebruik ik uw persoonsgegevens met als doel:

  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • wetenschappelijk onderzoek naar taalvariatie (Mini-onderzoekjes);
  • het beantwoorden van vragen.

Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derde landen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, achternaam en e-mailadres. Voor de vragenlijsten (Mini-onderzoekjes) vraag ik ook uw woonplaats, geslacht, leeftijdsgroep, beroep en opleidingsniveau. Die gegevens staan los van uw naam, achternaam en e-mailadres en worden enkel gebruikt voor taalgeografisch en sociolinguïstisch onderzoek. De vragenlijsten zijn ook volledig geanonimiseerd. Dat betekent dat ik voor geen enkele ingevulde vragenlijst kan nagaan wie die heeft ingevuld.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

De gegevens die ik nodig heb voor het versturen van de nieuwsbrief worden niet doorgegeven. Als ik gegevens uit de vragenlijsten aan taalwetenschappers bezorg voor wetenschappelijk onderzoek, zullen die volledig anoniem zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder het hostingbedrijf van de website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens 

Gegevens met betrekking tot bestellingen, aanmeldingen en vragen om informatie worden een jaar bewaard, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. E-mailconversaties worden na vijf jaar gewist. De persoonsgegevens nodig voor mijn ledenbeheer en het versturen van de  nieuwsbrief (indien u zich ingeschreven heeft op de nieuwsbrief), worden bijgehouden en gebruikt met dit doel totdat u zich uitdrukkelijk uitschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die ik verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Datalekken

Bij een datalek zal ik uiterlijk binnen de 72 uur de gepaste acties ondernemen zoals dit in de verordening is bepaald.

Uw gegevenstoegangsrechten 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u uw verzoek per e-mail indient, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen 

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in België of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.