Eigenschapsnaam

Nog steeds geven we mensen bijnamen op basis van opvallende psychische of fysieke eigenschappen, zoals de Witte (van Zichem). In veel scholen en jeugdbewegingen is het geven van bijnamen, vooral van eigenschappen, nog steeds een heel levendige traditie. Decennia geleden ontwikkelden ook sommige van die eigenschapsnamen zich tot familienamen.

Opvallende fysieke en psychische eigenschappen kunnen op heel wat zaken gebaseerd zijn, zoals de leeftijd (De Jong), gestalte of uitzicht (De Lange), haar (Baerts, Zwarts), kleding (Hoet), karakter (De Wilde), lichaamsgebreken (Spillebeen), bezit/geld (Ryckaert), spijs en drank (Coucke), spel en ontspanning (Teirlinckx), tijdsindeling (Somers).

Veel Nederlandse familienamen op basis van eigenschapsnamen herken je aan de volgende vormen:

  • Eigenschap: Spillebeen
  • De + eigenschap: De Wilde
  • Eigenschap + aert(s): Ryckaert
  • Eigenschap + s: Somers

Een speciale vorm van eigenschapsnamen zijn die waarbij mensen met dieren worden vergeleken. Omdat familienamen met dieren ook een andere oorsprong kunnen hebben, worden ze hier apart behandeld.

Print Friendly, PDF & Email