Mini-onderzoekje 7: moderne begrippen

In dit taalonderzoek ga ik na in welke mate er variatie is in de benamingen voor relatief moderne voorwerpen. Modern betekent hier: in gebruik gekomen sinds het midden van de twintigste eeuw. Sinds de tweede wereldoorlog is onze leefwereld heel snel veranderd en gemoderniseerd, maar de variatie in de benamingen voor al die nieuwe spullen en gebruiken is niet systematisch onderzocht. Daarnaast onderzoek ik twee taalkwesties die me onlangs onder ogen zijn gekomen. Klik op de knop hieronder om naar de enquête te gaan.

DE ENQUÊTE IS AFGESLOTEN.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.