Literatuurlijst leestekens

Literatuurlijst bij het boek ‘Tot in de puntjes … Praktische leestekengids’. Met actieve links naar de online bronnen.

Algemeen

Boeken en artikels

Drs. P.: Tante Constance en Tante Mathilde (1999). Amsterdam. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar

Horst, Peter van der (2019): Nieuwe Leestekenwijzer. Alles over leestekens en andere tekens. Leuven. Uitgever: Garant/Maklu

Horst, Peter van der (2020): Nieuwe Leestekenwijzer Compact. Alles over leestekens en andere tekens. Leuven. Uitgever: Garant/Maklu

Oostendorp, Marc van: ‘De wereld van !!1!’. In: Oostendorp, Marc van: U als scheldwoord, p. 115-118. Amsterdam. Uitgeverij De Kring.

Renkema, Jan (2020): Schrijfwijzer (6e druk). Amsterdam. Uitgever: Boom

Truss, Lyne (vertaling Wim Daniëls, 2004): Eten, vuren en beuken. Keiharde regels voor interpunctie. Uitgeverij Prometheus.

Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal (2016): Leestekens. Richtlijnen en tips voor interpuncties. Den Haag. Uitgever: Genootschap Onze Taal

Wijbrands, Lotte: WiSt NiEt DaT jE kWaAd WeRd. Intonatie op Twitter (2020). In: Onze Taal 4 (april 2020), p. 28-29

Online

Beek, A. van der, en H. Paus (2011): Leerstoflijnen begrippenlijsten en taalverzorging beschreven: uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool.

Fonteyn, Laura (2019): Geen punt. Neerlandistiek.nl

Hendrickx, Ruud (2010): Bloot door komma. VRT Taal

Leufkens, Sterre en Marten van der Meulen (2016): Hoe leg je nadruk? De Taalpassie van Milfje

Ministerie van Onderwijs en Vorming (2012): Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands versie april 2012

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (2019): Vakeindtermen Nederlands eerste graad 2.9 leestekens

Radio 2 Vlaanderen (2002): Sergio @ The Ladies – Sister.

Renkema, Jan (2019), Nultaal (18). Neerlandistiek.nl

V.T., J.: Groen gooit uitroepteken weg (10-01-2012). Het Nieuwsblad

Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal: Leestekens en symbolen.

Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal (2020): Emoji.

Taaladvies.net: Adviezen over leestekens

Team Taaladvies: Adviezen over leestekens

Geschiedenis

Algemeen

Beckwith Parkes, Malcolm (1992): Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West. Routhledge

Bringhursst, Robert (2015): Grondslagen van de typografie. Handboek voor ontwerpers. Leiden. Uitgever: Primavera Pers

Daniëls, Wim (1994): De geschiedenis van de komma. Den Haag. Uitgever: Sdu Uitgevers

Het Genootschap Onze Taal (2020): & (ampersand): oorsprong

Sijs, Nicoline van der (2021), Taalwetten maken en vinden. Het ontstaan van het Standaardnederlands, Gorredijk. Uitgever: Sterck & De Vreese

Sijs, Nicoline van der: ‘Ode aan de punt. Hoe een nietig inktvlekje onmisbaar werd’ In: Drs. P en de punt, Stichting KunstKeten (2021) p. 28-57

The riddle of the Syriac double dot: it’s the world’s earliest question mark (2011). University of Cambridge

Historische spelling- en interpunctiegidsen

Zestiende – zeventiende eeuw

Ampzing, Samuel (1628): Tael-bericht der Nederlandsche spellinge (1628).

Heuiter, Pontus de (1591): Nederduitse orthographie

Heule, Christiaan van (1625): De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst

Heule, Christiaan van (1633): De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe

Kók, A.L. (1649): Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst

Lambrecht, Joos (1550): Nederlandsche spellijnghe, uutghesteld by vraghe en antwoorde. Tot onderwijs der jongher voor haar earste beghin

Schuere, Jacob Van der (1612): Nederduytsche spellinge

Achttiende – negentiende eeuw

Anslijn, Nicolas (1827): Aanleiding tot het plaatsen der schei- en zinsteekens. (niet online)

Brill, Willem Gerard (1852): Nederlandse spraakleer. Deel II. Leer van den volzin (syntaxis)

De Lang, H. (1822): Verhandeling over de interpunctie, of Het plaatsen der Leestekens.

Frijlink, H. (1857): Over de interpunctie.

Hoogenboom, A. (1860): Iets over de schei- en zinteekens (Interpunctie). Leerboekje voor kinderen in de hoogste klassen der gewone lagere scholen

Perk, J. (1819): Verhandeling over de interpunctie

Séwel, Willem (1712): Nederduytsche spraakkonst

Wester, H. (1799): Bevatlyk onderwys in de Nederlandsche spel- en taalkunde voor de schooljeugd

Andere talen

Engels

Brandreth, Gyles: Have You Eaten Grandma?: Or, the Life-Saving Importance of Correct Punctuation, Grammar, and Good English (2019). Atria Books

Cambridge Dictionary: Punctuation (UK)

Cripps, Lucy (2020): Actually, the Comma Goes Here: A Practical Guide to Punctuation. Rockridge Press

Penn, Jordan: The Punctuation Guide (US)

Frans

Hyphens and dashes in French

La ponctuation

Les règles de la ponctuation en français

Narjoux, Cécile (2014), La ponctuation. Règles, exercices et corrigés, Lier. Uitgeverij: De Boeck.

Duits

Duden, Rechtschreibregeln

Spaans:

Fundeu (2014), Interrogación y exclamación usos de los signos ortográficos

Real Academia Española, Ortografiá de los signos de interrogación y exclamación

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.