Betekenis van de familienaam Cuyvers

Betekenis naam

De naam Cuyvers is een beroepsnaam, afgeleid van het woord kuiper. Een kuiper was iemand die kuipen en tonnen maakte.

Vormvarianten 

Cuijvers, Cuyves, Kuyvers. 

Oudste vindplaats

1587: François de Cuyvere (Mechelen)

Verspreiding (in België)

Print Friendly

Reactiemogelijkheid is gesloten